პროექტები

+

პროექტის სახელი: საქართველოში სოფლის ასოციაციების განვითარების ხელშეწყობა - STAGE
დონორი: Austrian Development Cooperation (ADC)
ბიუჯეტი: 44 954 USD
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: ქეა ავსტრია; ქეა კავკასია; საქართველოს ახალგაზრდა უირისტთა ასოციაცია;
პროექტის ვადები: 01/09/2007–30/04/2009
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოს (ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი) სოფლებში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 16 სოფლის ასოციაცია (სულ მცირე 800 წევრი); 8 რაიონული-ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები; სამიზნე რაიონების მოსახლეობა;

პროექტის ძირითადი აქტივობები: ტრეინინგ-სემინარების, სამუშაო შეხვედრებისა და ინდივიდუალური კონსულტაციების ჩატარება, როგორც ასოციაციების წევრებისთვის, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის; საკანონმდებლო პოლიტიკის შემსწავლელი, საზოგადოებრივი აზრის შეფასების, პროექტის საბაზისო და საბოლოო შეფასების კვლევების ჩატარება; საინფორმაციო კამპანიების მოწყობა ასოციაციების საქმიანობების შესახებ ადგილობრივი თვითმართველობისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდის, ასევე პოტენციურ წევრთა მოზიდვის მიზნითაც.