სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა)

  • მეგობრობის ქ.1, რუსთავი, 3700
  • +995 341 25 88 22
  • globalcompact@cida.ge
  • www.cida.ge