თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
კომუნიკაციის მენეჯერი
იურისტი, შესყიდვების მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი
ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი