თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
ფინანსური მენეჯერი
შეფასებისა და რაპორტინგის მენეჯერი
კომუნიკაციის მენეჯერი
იურისტი, შესყიდვების მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
ეკონომიკური განვითარების მიმართულების კოორდინატორი
ქალთა ეკონომიკიური გაძლიერების მიმართულების კოორდინატორი
ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი
ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი
პროექტის ასისტენტი, ანალიტიკოსი
პროექტის ასისტენტი
ვებ-რედაქტორი
პროექტის ფსიქოლოგი